ΦΑΡΜΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ

Το χωριό μας, το Νικομηδινό Θεσσαλονίκης στα παραλήμνια λιβάδια της βόλβης!

Εκεί μεγαλώσαμε, εκεί μάθαμε να τρώμε αγνά προϊόντα της μητέρας φύσης
Εκεί μάθαμε για το καλό χωριάτικο αυγό από τις δικές μας σπιτικές κότες..